Pertanyaan:

Bolehkah BLU memberikan bank garansi? jika diperbolehkan, bagaimana perlakuan akuntansinya?

18.07.2019 • yoyo

Jawaban:

Yth. Sdr. Yoyo

Yang berhak mengeluarkan Bank garansi ialah Bank, bukan BLU.

Terima kasih.

Terjawab 22.07.2019